Avís legal

Aquest avís legal regula l’ús d’aquest lloc web propietat de l’empresa Incyta Multilanguage, SL, amb domicili al c/ Riera de Sant Miquel, 3, 2n 1a, 08006 Barcelona, amb CIF B-62933361, i les dades d’inscripció registral següents: tom 34941, foli 153, full B-255579, inscripció 1a.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés i/o l’ús del lloc web www.incyta.com atribueix a qui hi accedeix o en fa ús la condició d’usuari. Tot usuari ha de llegir atentament els termes d’ús abans d’accedir al nostre lloc web o utilitzar-lo. El seu accés o ús suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que conté implica que s’han llegit les condicions i que s’accepten. RESPONSABILITAT DE L’USUARI L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i els continguts que li proporciona aquest lloc web d’acord amb la legislació vigent i els principis de bona fe, usos generalment acceptats i ordre públic. Així mateix, queda prohibit tot ús del web amb finalitats il·lícites o que en perjudiquin o n’impedeixin la utilització i el funcionament normal, que el puguin danyar de qualsevol manera o que impedeixin que altres usuaris en gaudeixin. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.

RESPONSABILITAT PER ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a pàgines web operades per tercers. Aquests enllaços es faciliten només per a la vostra referència i incyta.com no té control sobre aquests llocs i no es responsabilitza del seu contingut. La nostra política de privacitat s’aplica quan l’usuari accedeix al nostre lloc web, de manera que, una vegada l’usuari es connecta a un altre web, queda subjecte a la política de privacitat de la pàgina en què estigui i Incyta Multilanguage, SL queda eximida de tota responsabilitat.

GALETES

És possible que de vegades fem servir la tecnologia anomenada cookies o galetes, a fi de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis personalitzats. Una galeta és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al navegador web de l’usuari. Aquest element es pot emmagatzemar al disc dur de l’ordinador de l’usuari perquè el puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En les preferències del navegador web, l’usuari té la possibilitat d’especificar si vol rebre o no un avís abans d’acceptar una galeta.

RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

La persona titular del web s’exclou de qualsevol responsabilitat que pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions que produeixin la interrupció o la cancel·lació del servei del lloc web. Incyta Multilanguage, SL es reserva la facultat d’alterar, eliminar, limitar o impedir l’accés al seu contingut o als serveis, productes o altres materials del portal o, fins i tot, de suspendre les seves activitats amb caràcter permanent o temporal en qualsevol moment, sense l’obligació de notificar-ho prèviament als seus usuaris.

ALTERACIÓ EN ELS TERMES D’ÚS

incyta.com pot alterar i/o ajustar en qualsevol moment els termes d’ús, i aquestes modificacions, alteracions i/o ajustaments seran efectius i immediats en el moment en què siguin públics. Per això, l’usuari ha de revisar aquests termes periòdicament i subordinar-se a l’acceptació dels termes d’ús en vigor.

LIMITACIONS DE L’ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari només pot accedir, utilitzar o imprimir pàgines del nostre lloc web per a ús personal. No pot modificar, copiar, distribuir, transmetre, exhibir, publicar o llicenciar cap contingut del nostre lloc web. L’usuari garanteix amb tota seguretat a Incyta Multilanguage, SL que no farà servir aquest lloc web per a cap propòsit il·legal o prohibit per les lleis vigents. Si això no es compleix, automàticament se li cancel·larà el permís d’ús d’aquest lloc web. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Incyta Multilanguage, SL pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en aquest avís legal.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web (textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc) són titularitat d’Incyta Multilanguage, SL i estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot el contingut d’aquest lloc o de part d’aquest que s’efectuï de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, tret que Incyta Multilanguage, SL ho autoritzi prèviament per escrit.

Cookies

És possible que en ocasions fem servir la tecnologia anomenada cookies a fi de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis personalitzats. Una cookie és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al navegador web de l’usuari. Aquest element es pot emmagatzemar al disc dur de l’ordinador de l’usuari de manera que el puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En les preferències del navegador web, l’usuari té la possibilitat d’especificar si vol rebre un avís o no abans d’acceptar una cookie.

Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del web s’exclou de tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions que produeixin la interrupció o cancel·lació del servei del lloc web. Incyta Multilanguage, SL es reserva la facultat d’alterar, eliminar, limitar o impedir l’accés al seu contingut o als serveis, productes o altres materials del portal o, fins i tot, de suspendre les seves activitats amb caràcter permanent o temporal en qualsevol moment, sense l’obligació de notificar-ho prèviament als usuaris.

Alteració en els termes d’ús

incyta.com pot alterar i/o ajustar en qualsevol moment els termes d’ús, i aquestes modificacions, alteracions i/o ajustaments seran efectius i immediats en el moment en què siguin públics. Per això, l’usuari ha de revisar aquests termes periòdicament i subordinar-se a l’acceptació dels termes d’ús en vigor.

Limitacions de l’ús del lloc web

L’usuari només pot accedir, fer servir o imprimir pàgines del nostre lloc web per a ús personal. No pot modificar, copiar, distribuir, transmetre, exhibir, publicar o llicenciar cap contingut del nostre lloc web. L’usuari garanteix amb tota seguretat a Incyta Multilanguage, SL que no farà servir aquest lloc web per a cap propòsit il·legal o que les lleis vigents prohibeixin. Si aquestes es violessin, automàticament se li cancel·laria el permís d’ús d’aquest lloc web. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Incyta Multilanguage, SL pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès aquest avís legal.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web (textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc) són titularitat d’Incyta Multilanguage, SL i estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot el contingut d’aquest lloc o de part d’aquest, que s’efectuï de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, tret que Incyta Multilanguage, SL ho autoritzi prèviament i per escrit.